ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Οδηγίες συμπλήρωσης και αποστολής περιέχονται εντός.

Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής Μέλους στον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής:

Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τα πιο πάνω αρχεία ή τη συμπλήρωσή τους, επικοινωνήστε μαζί μας.