Δήλωση συμμετοχής στη Σειρά Διαλέξεων: «Τάσεις και αναζητήσεις στην ποίηση της Γενιάς της Εισβολής»

Σειρά Διαλέξεων: «Τάσεις και αναζητήσεις στην ποίηση της Γενιάς της Εισβολής»
Δήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση της Σειράς Διαλέξεων με θέμα «Τάσεις και αναζητήσεις στην ποίηση της Γενιάς της Εισβολής»