ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

 

(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025)

 

Πρόεδρος: Λεωνίδας Γαλάζης

Αντιπρόεδρος: Κυριάκος Ιωάννου

Γραμματέας: Γαβριέλλα Παναγή

Ταμίας: Μαριλένα Πόρακου

Βοηθός Γραμματέας: Έλενα Ματσάγγου

Βοηθός Ταμίας: Στέλλα Αλεξίου

Κοσμήτορας: Σάββας Βαρναβίδης

Υπεύθυνη Ιστότοπου: Στέλλα Μιλτιάδου

Υπεύθυνος Τύπου: Γεώργιος Χαριτωνίδης