ΠΡΟΦΙΛ

Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019, με σκοπό του να αναδείξει τη σύγχρονη λογοτεχνία και λογοτεχνική κριτική στην Κύπρο, να ξεφύγει από στερεότυπα, ανοίγοντας νέους δρόμους στους λογοτέχνες και κριτικούς λογοτεχνίας, και να συμπληρώσει αυτό το κενό στην κυπριακή λογοτεχνία και κριτική θεώρηση.

Επιπλέον, ο Ο.Λ.Κ. στοχεύει στην προώθηση της λογοτεχνικής μετάφρασης, στην ανάπτυξη συνεργασιών τόσο με τα ομόλογα λογοτεχνικά σωματεία του εσωτερικού όσο και με εκείνα του εξωτερικού, με ανταλλαγές επισκέψεων και με τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων. Ο Ο.Λ.Κ. στοχεύει στην περαιτέρω ανάδειξη του παιδευτικού ρόλου της λογοτεχνίας, αλλά και στην προώθηση της έρευνας γύρω από αυτήν.

Πρωταρχικής σημασίας θεωρείται, τέλος, η προβολή και η ανάδειξη των νέων ανθρώπων στους τομείς της λογοτεχνίας, της κριτικής , της μετάφρασης, αλλά και της φιλολογικής έρευνας γύρω από τη λογοτεχνία μας.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

α) Η προώθηση και η ενίσχυση της λογοτεχνικής δημιουργίας, της λογοτεχνικής κριτικής και της μελέτης τόσο της κυπριακής λογοτεχνίας όσο και της ευρύτερης νεοελληνικής και της παγκόσμιας.

β) Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας σε όλες τις ηλικίες.

γ) Η ανάδειξη του παιδευτικού ρόλου της λογοτεχνίας, της ανθρωπογνωστικής και κοινωνικής της αξίας, καθώς και της σημασίας της για την κριτική γλωσσική επίγνωση.

δ) Η προώθηση της λογοτεχνικής μετάφρασης τόσο έργων της κυπριακής λογοτεχνίας σε ξένες γλώσσες όσο και έργων από την παγκόσμια λογοτεχνία στην ελληνική γλώσσα.

ε) Η γόνιμη ανταλλαγή εμπειριών και η συνεργασία μεταξύ των μελών του σωματείου καθώς και με τα μέλη των λοιπών ομόλογων σωματείων της Κύπρου και του εξωτερικού.

στ) Η προώθηση της έρευνας με αντικείμενο την κυπριακή λογοτεχνία και τις σχέσεις της με τη νεοελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία.

ζ) Η ανάδειξη νέων λογοτεχνών μέσα από την αρμονική συνύπαρξη και σύνδεση με την παλαιότερη γενιά λογοτεχνών.

 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

1) Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου (προερχόμενοι από τρίτες χώρες). Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή αλλοδαποί, με κριτήριο τη σημαντική προσφορά τους στα γράμματα και τον πολιτισμό, η οποία να συνάδει με τους σκοπούς του σωματείου.

2) Η εισδοχή νέων μελών είναι πάντοτε επιτρεπτή. Τακτικό μέλος δύναται να γίνει κάθε πρόσωπο που: α) έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του˙ β) εμπίπτει σε μια από τις κατηγορίες που καθορίζονται στο άρθρο 3§1˙ γ) είναι λογοτέχνης ή κριτικός ή δοκιμιογράφος (συγγραφέας λογοτεχνικών δοκιμίων ή δοκιμίων που αναφέρονται σε οποιονδήποτε κλάδο ή τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ή και των τεχνών) ή μελετητής ή θεωρητικός της λογοτεχνίας ή μεταφραστής λογοτεχνικών έργων ή επιστημονικός επιμελητής εκδόσεων˙ και δ) έχει δημοσιεύσει ποιητικά ή πεζογραφικά ή θεατρικά έργα ή μελέτες ή δοκίμια ή κριτικές για κείμενα που εμπίπτουν στα ως άνω λογοτεχνικά γένη ή λογοτεχνικές μεταφράσεις, που έχουν επαρκή έκταση (ένα τουλάχιστον βιβλίο ή δημοσιεύματα στον ημερήσιο ή και περιοδικό Τύπο ή σε συλλογικούς τόμους, που με τη συγκέντρωσή τους μπορούν να απαρτίσουν ένα βιβλίο). Με τον όρο δημοσίευση νοείται η έκδοση σε έντυπη μορφή ή/και η ανάρτηση σε ιστολόγιο ή/και σε ιστότοπο. Τα ως άνω προσόντα ισχύουν και για τα ιδρυτικά μέλη. (Περισσότερες πληροφορίες στο Καταστατικό, άρθρο 3).

 

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

(ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ)

Τα πρόσωπα που συνυπογράφουν το κείμενο αυτό συμφωνούν σε ορισμένες θεμελιώδεις αρχές. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούν ότι η ελευθερία της έκφρασης και η πολυφωνία αποτελούν αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα και υπέρτατο πνευματικό αγαθό. Επομένως, φρονούν ότι το σωματείο, στη σύσταση του οποίου προβαίνουν, πρέπει να είναι απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε δεσμεύσεις κομματικού, οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα. Θεωρούν, επίσης, ότι στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και της γόνιμης ανταλλαγής ιδεών, απόψεων, τάσεων και ρευμάτων η πνευματική δημιουργία μπορεί να επιτελεί παιδευτικό ρόλο στην κοινωνία.

Συνεπώς, τα συνυπογράφοντα πρόσωπα – συγγραφείς πιστεύουν ότι μπορούν να συνεργαστούν στενά μεταξύ τους και προχωρούν στη σύσταση σωματείου το οποίο: (α) θα εκφράζει τις παραπάνω αρχές και θα καθοδηγείται από αυτές· και (β) θα προστατεύει τα νόμιμα συμφέροντα των μελών του.

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Αδάμου Ηλιάδα

Αναξαγόρου Νάτια

Αντζουλής Ανδρέας

Αριστοτέλους Τάσος

Βαρναβίδης Σάββας

Βασιλείου Κώστας

Γαλάζης Λεωνίδας

Γεωργαλλίδης Ανδρέας

Γεωργίου Β. Γιώργος

Ιωάννου Κυριάκος

Καπανδρέου Ανδρέας

Κατσελλή Ρήνα

Κινικλή Φένια

Κουκουμάς Ανδρέας (Κανάκης Άντης)

Κουρουπάκης Αποστόλης

Κτίστης Μιχάλης

Κωνσταντινίδης Στέφανος

Λυσάνδρου Ζήνα

Ματσάγγου Έλενα

Μιχαηλίδου Μαρία

Νικολαΐδης Κώστας

Ονουφρίου Ανδρέας

Πάμπουκκας Ανδρέας

Πετρίδης Παναγιώτης 

Πιλλάς Αντώνης

Πυλαρινός Θεοδόσης

Στεφάνου Παντελής

Τίφας Ανδρέας

Χαμάλη Μαρία

Χαράκης Κρίστης

Χαριτωνίδης Γιώργος

Χατζηθωμάς Ανδρέας

Χατζηπιερής Μιχάλης

Χριστοδουλίδου Λουίζα

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022)

 

Λεωνίδας Γαλάζης : Πρόεδρος

Κυριάκος Ιωάννου : Αντιπρόεδρος

Θεοφορία Κινικλή : Γραμματέας

Ηλιάδα Αδάμου : Ταμίας

Ανδρέας Πάμπουκκας : Μέλος – Υπεύθυνος Ιστότοπου

Νάτια Αναξαγόρου : Μέλος – Κοσμήτορας

Αντρέας Τίφας : Μέλος – Βοηθός Ταμίας

Απόστολος Κουρουπάκης : Μέλος -Υπεύθυνος Τύπου και Κοινωνικών Δικτύων