ΧΑΤΖΗΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΑΛΩΜΗ

images

Βιογραφικό

Η Σαλώμη Χατζηνεοφύτου είναι καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας στη Μέση Εκπαίδευση και λειτουργός Αναλυτικών Προγραμμάτων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. Το 1998 ολοκλήρωσε το Πτυχίο της Ελληνικής Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά (MA in Educational Studies, The University of Warwick, ) και στα Νέα Ελληνικά (MPhil in Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, The University of Birmingham). Το 2012 απέκτησε Διδακτορικό τίτλο στα Παιδαγωγικά (PhD in Educational Studies, Saint Louis University).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των μαθητών σε σχέση με τη σχολική επιτυχία/αποτυχία, τους τύπους γονέων και την εμπλοκή τους στη σχολική ζωή καθώς επίσης και με τις διάφορες μορφές μάθησης, με έμφαση στην άτυπη.

Έχει δώσει διαλέξεις και έχει συμμετάσχει σε ραδιοφωνικές εκπομπές με σχετική θεματολογία. Έχει επίσης συγγράψει άρθρα που δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο τύπο και σχετίζονται με τους τύπους γονέων, τη σχολική επιτυχία/αποτυχία, την άτυπη μάθηση, τη μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση και τη συμμετοχή της Κύπρου στη Διεθνή Έρευνα PISA, και έχει συμμετάσχει σε Πανελλήνια και Πανευρωπαϊκά Συνέδρια με σχετικές εισηγήσεις.

Μελέτη στον τομέα της Νεοελληνικής Φιλολογίας:
Cavafy and Plutarch: history, biography and intertextual relations, University of Birmingham, 2003.