ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ

Ονοματεπώνυμο: Αντζουλής Ανδρέας
Κατηγορία: Κριτική
Έτος Γέννησης: 1971
Τόπος Γέννησης: Λευκωσία

Σπουδές / σταδιοδρομία στον τομέα των γραμμάτων:

  • Βασικό Πτυχίο (ΒΑ) στις Επιστήμες της Αγωγής (1996)
  • Βασικό Πτυχίο (ΒΑ) στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία (2002)
  • Μεταπτυχιακό (ΜΑ) στη Νεοελληνική Φιλολογία (2005)
  • Διδακτορικό (Phd) στη Νεοελληνική Φιλολογία – Θεωρία της Λογοτεχνίας (2015)
  • Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (2011-2016)
  • Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2016-σήμερα)

Εργογραφία:

Ανδρέας Αντζουλής, Έννοια, πρόσληψη και αναπαράσταση του Υψηλού στο ώριμο έργο του Διονυσίου Σολωμού. Μία νέα ανάγνωση των χειρόγραφων κωδίκων με τις μεταφράσεις του Νικόλαου Λούντζη για τον Σολωμό, Αθήνα, εκδ. Ίαμβος 2019 [έκταση έργου 750 σελίδες).

Ανδρέας Αντζουλής, «Ξεκλειδώνοντας τις σιωπές στην ποιητική συλλογή του Μ. Χατζηπιερή, Τα χρυσά ψαράκια του Αουρελιάνο Μπουενδία», Διόραμα 17 (Μάρτιος-Απρίλιος 2018).

Ανδρέας Αντζουλής, «Το γερμανικό φιλοσοφικό – αισθητικό υπόβαθρο της σολωμικής ποίησης. Οι κώδικες της Ζακύνθου και η συμβολή τους στην ερμηνεία του ώριμου σολωμικού έργου», ΥΠΠ (http://archeia.moec.gov.cy/sm/301/antzoulis_imerida_solomou.pdf).

Ανδρέας Αντζουλής, «Ανδρέας Γεωργαλλίδης, Από τη Θεωρία στον Μυστικισμό. Η ασάφεια της έννοιας ‘αντικείμενο’ στο Tractatus του Wittgenstein», Διόραμα 20 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018).

Ανδρέας Αντζουλής, «Η μετάβαση από την ιστορική στην ποιητική αλήθεια στους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονυσίου Σολωμού», Διόραμα (2019).

Ανδρέας Αντζουλής, «Από το ‘natura come [†]forza’ του Kant στο ‘sensi della determinate Luce e del Suono’ του Hegel. Η ανάγκη αναψηλάφησης του ‘αλλοτύπωτου γερμανισμού’ στο ώριμο έργο του Διονυσίου Σολωμού», Μανδραγόρας, τχ.60 (Άνοιξη-Καλοκαίρι 2019).

Ανδρέας Αντζουλής, «Τεκτονημένες σκέψεις μεταξύ ποίησης και αντι-ποίησης. Οι περιπλανήσεις του νοήματος στο Ελάχιστα περισσότερο άδειο του Α. Γεωργαλλίδη», Διόραμα, τχ.24 (Μάιος-Ιούνιος 2019).

Επιμέλειες:

Ανδρέας Γεωργαλλίδης, Από τη θεωρία στον μυστικισμό. Η ασάφεια της έννοιας «αντικείμενο» στο Tractatus του Wittgenstein (επιμ.: Ανδρέας Αντζουλής), Αθήνα, εκδ. Ίαμβος 2018.

Ανδρέας Γεωργαλλίδης, Ελάχιστα περισσότερο άδειο (Ποιητική Συλλογή), (επιμ.: Ανδρέας Αντζουλής), Αθήνα, εκδ. Ίαμβος 2018.

Μιχάλης Χατζηπιερής, Τα χρυσά ψαράκια του Αουρελιάνο Μπουενδία (Ποιητική Συλλογή), (επιμ.: Ανδρέας Αντζουλής), Λευκωσία, εκδ. Διόραμα 2018.

Ανδρέας Γεωργαλλίδης, Χρώματα Απέναντι (Ποιητική Συλλογή), Αθήνα, εκδ. Ίαμβος 2016.

Wittgenstein, L., Tractatus Logico-Philosophicus, (εισαγ. – μτφρ. – σχόλ.: Ανδρέας Γεωργαλλίδης / επιμ.: Ανδρέας Αντζουλής – Ναταλία Κυριακίδη), Αθήνα, εκδ. Ίαμβος 2016.

Ιάκωβος Χατζηπιερής – Ορχάν Καπατάς, Κοινό Λεξικό Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής Διαλέκτου, Λευκωσία, 2015.

Άντης Κανάκης, «Μόσχευμα» (Ποιητική Συλλογή), Λευκωσία, 2013.

Ανακοινώσεις

«Οι ψυχογραφικοί καλπασμοί του κρανιακού ιππόκαμπου. Τα περιθώρια της δημιουργίας και η δημιουργία του περιθωρίου στη νουβέλα του Ανδρέα Νικολαΐδη Κρανιακός Ιππόκαμπος», Καλλινίκειο Μουσείο, Αθηαίνου (5.2.2020).

«Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ο Εθνικός Διχασμός», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία (14.12.2019).

«Τεκτονημένες σκέψεις μεταξύ ποίησης και αντι-ποίησης. Οι περιπλανήσεις του νοήματος στο Ελάχιστα περισσότερο άδειο του Α. Γεωργαλλίδη», Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα (23.11.2018).

«Ξεκλειδώνοντας τις σιωπές στην ποιητική συλλογή του Μ. Χατζηπιερή, Τα χρυσά ψαράκια του Αουρελιάνο Μπουενδία», Καλλινίκειο Μουσείο Δήμου Αθηαίνου (29.5.2018).

«Ξεκλειδώνοντας τις σιωπές στην ποιητική συλλογή του Μ. Χατζηπιερή, Τα χρυσά ψαράκια του Αουρελιάνο Μπουενδία», Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου (27.4.2018)

«Λέξεις, εικόνες και σύμβολα στην ποίηση του Ανδρέα Γεωργαλλίδη», Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου – Πολιτιστικό Κέντρο «Σκαλί» Δήμου Αγλαντζιάς (13.4.2018).

«Η αναγκαιότητα του λογοτεχνικού γραμματισμού. Η μετάβαση από την ιστορική στην ποιητική αλήθεια στους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονυσίου Σολωμού», Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (21.3.2018).

«Το γερμανικό φιλοσοφικό – αισθητικό υπόβαθρο της σολωμικής ποίησης. Οι κώδικες της Ζακύνθου και η συμβολή τους στην ερμηνεία του ώριμου σολωμικού έργου», Επιστημονική Ημερίδα για τα 220 χρόνια από τη γέννηση του Διονυσίου Σολωμού, Πανεπιστήμιο Κύπρου (17.3.2018).

«Κοινό λεξικό, κοινές λέξεις και κοινές αναπαραστάσεις. Η κοινωνική-γλωσσική συμβολή του Κοινού Λεξικού της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής Διαλέκτου», Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας (11.5.2016).

«Η ποίηση του Μ. Χατζηπιερή και τα ψηφιδωτά του Γ. Κεπόλα. Ένα φαινόμενο διακαλλιτεχνικού πειραματισμού», Δήμος Αθηαίνου (20.4.2016).

«Κοινό Λεξικό Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής Διαλέκτου. Η ουσιαστική αξία του στην Επιστήμη της Γλώσσας. Η σχέση γλώσσας και σκέψης», Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηαίνου (30.3.2016)

«Από τις κοινές λέξεις στις κοινές αναπαραστάσεις. Η ουσιαστική συμβολή του Κοινού Λεξικού της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής Διαλέκτου», Πολιτιστικό Κέντρο «Τεχνόπολις» (20.2.2016).