ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Νέα Έκδοση: Πρακτικά της Επιστημονικής Ημερίδας «Το ποιητικό έργο του Κώστα Βασιλείου» (Δεκέμβριος, 2023) ISBN 978-9925-7763-5-1, σσ. 140.

Κυκλοφόρησε το τρίτο τεύχος του περιοδικού ΟΛΚή, ετήσιου δελτίου του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής Διονύσιος Σολωμός και Κύπρος (Φεβρουάριος, 2023), σσ. 474.

Περιοδικό ΟΛΚή, Ετήσιο Δελτίο του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τεύχος 2 (2022).