ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Ελλαδίτης φιλόλογος, μελετητής, κριτικός λογοτεχνίας και συγγραφέας, ο οποίος, κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, συνέδραμε καθοριστικά, και ποικιλοτρόπως, στην προώθηση της κυπριακής λογοτεχνίας – αλλά και των κυπρολογικών σπουδών γενικότερα – στον μητροπολιτικό ελληνισμό. Υπήρξε συνεργάτης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διευθυντής του Πειραματικού Σχολείου Εκπαίδευσης Αθηνών, προϊστάμενος Γραφείου Β΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών και σχολικός σύμβουλος φιλολόγων. Έχει επιμεληθεί αρκετές εκδόσεις, ενώ διάφορα δημοσιεύματά του έχουν φιλοξενηθεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, επιστημονικά περιοδικά κ.α. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται και κύπριοι λογοτέχνες, όπως, για παράδειγμα, ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, καθώς και η ιστορική περίοδος της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959.