ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Κορυφαίος νεοελληνιστής με σημαντική προσφορά στους τομείς της πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας, ασχολήθηκε συστηματικά με θέματα και μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας, στις διάφορες περιόδους της εξέλιξής της, από τις απαρχές της έως σήμερα. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η προσφορά του στην επιστημονική μελέτη, στην προβολή και στη διάδοση της κυπριακής λογοτεχνίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Το βιβλίο του (σε συνεργασία με τον Λ. Παπαλεοντίου) Ιστορία της νεότερης Κυπριακής Λογοτεχνίας βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών και από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (με το πρώτο βραβείο δοκιμίου-μελέτης). Το βιβλίο του Μαρκαντώνης Δεγκρές/«Δαρκές», Συντυχιά (α)πάνω στα προσκυνήματα του Ιεροσολυμάτου («Προσκυνητάρι(ον) των Ιεροσολύμων»), βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Ανάμεσα στα πολυάριθμα βιβλία του Γ. Κεχαγιόγλου είναι: Από τον ύστερο μεσαίωνα ώς τον 18ο αιώνα. Εισαγωγή στα παλιότερα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας· Άντης Χατζηαδάμος, Κείμενα λογοτεχνικά και άλλα (επιμ.)· Ντίνα Παγιάση – Κατσούρη: Ποιήματα και διηγήματα. Μια ανθολόγηση (επιμ)· Πεζογραφική ανθολογία: αφηγηματικός γραπτός νεοελληνικός λόγος. Από το τέλος του Βυζαντίου ώς τη Γαλλική Επανάσταση (επιμ.).