Δήλωση Παρουσίας στην Ποιητική Βραδιά στις 8 Ιουλίου 2020