ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η Ε΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ (10/2/2024)

Πραγματοποιήθηκε η Ε΄ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής το Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λευκωσίας.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης ήταν τα εξής:

  1. Έκθεση πεπραγμένων έτους 2023
  2. Προγραμματισμός δράσεων 2024
  3. Έγκριση νέων τακτικών μελών
  4. Ταμειακός έλεγχος – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  5. Συζήτηση – κατάθεση απόψεων από τα παρευρισκόμενα μέλη
  6. Υποδοχή νέων τακτικών μελών

Μετά από την παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων του έτους 2023 και του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2024 από τον πρόεδρο του Ομίλου δρα Λεωνίδα Γαλάζη, η Γ.Σ. επικύρωσε την απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση 8 νέων τακτικών μελών του Ο.Λ.Κ. Ακολούθως εγκρίθηκαν από τη Γ.Σ. ο ταμειακός έλεγχος και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής. Η Γ.Σ. ολοκληρώθηκε με συζήτηση και κατάθεση απόψεων από τα μέλη και με υποδοχή των νέων μελών του Ομίλου.

Στις προγραμματισμένες για το 2024 δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνονται: α) η επιστημονική ημερίδα «Ο Γιώργος Κεχαγιόγλου και η συμβολή του στα κυπριακά γράμματα και, γενικότερα, στη Νεοελληνική Λογοτεχνία και Φιλολογία», β) η έκδοση των πρακτικών του Δ΄ Επιστημονικού Συνεδρίου του Ο.Λ.Κ. «Η ζωή και το έργο του Β. Μιχαηλίδη» και γ) οι λογοτεχνικοί διαγωνισμοί του Ο.Λ.Κ. Προγραμματίζονται επίσης εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Ποίησης με θέμα «Πενήντα χρόνια από την κυπριακή τραγωδία του 1974 – μνήμη, αγώνας, ελπίδα» και παρουσιάσεις βιβλίων μελών του Ο.Λ.Κ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

12 Φεβρουαρίου 2024