ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ε΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ (10/2/2024)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής ανακοινώνει σε κάθε ενδιαφερόμενο και ενδιαφερόμενη ότι στις 10 Φεβρουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η Ε΄ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου.
Όλα τα τακτικά μέλη, τα επίτιμα μέλη, καθώς και τα νέα μέλη του Ομίλου του Ο.Λ.Κ., καλούνται να παραστούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024, στις 11.00 π.μ. Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λευκωσίας, Πολιτιστικό Κέντρο Καϊμακλίου «ΜΥΛΟΙ», Κωνσταντινουπόλεως 4, Καϊμακλί, 1022 Λευκωσία.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:

1. Έκθεση πεπραγμένων έτους 2023
2. Προγραμματισμός δράσεων 2024
3. Έγκριση νέων μελών (τακτικών και επίτιμων)
4. Ταμειακός έλεγχος – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Συζήτηση – κατάθεση απόψεων από τα παρευρισκόμενα μέλη
6. Υποδοχή νέων τακτικών μελών

Με βάση του Άρθρο 17§2 του Καταστατικού του Ο.Λ.Κ., «μέλος του σωματείου δύναται να εγγράψει θέμα προς συζήτηση, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της». Ως εκ τούτου, εγγραφή θεμάτων μπορεί να γίνει από σήμερα μέχρι την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024. Τα θέματα να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση olk@olk.com.cy
Με βάση το ίδιο Καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους του έτους 2024. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και τα επίτιμα μέλη, τα οποία δεν υποχρεούνται σε καταβολή συνδρομής.
Λεπτομέρειες για τους τρόπους πληρωμής της συνδρομής παρατίθενται σε ξεχωριστή συνημμένη ανακοίνωση.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

26 Iανουαρίου 2024