ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ (18/2/2023)

Πραγματοποιήθηκε η Τέταρτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής το Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023. Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, Κοραή 1, παρά το Παγκύπριο Γυμνάσιο, στη Λευκωσία.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης ήταν τα εξής:

  1. Έκθεση πεπραγμένων έτους 2022
  2. Προγραμματισμός δράσεων 2023
  3. Έγκριση νέων μελών (τακτικών και επίτιμων)
  4. Ταμειακός έλεγχος – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  5. Οφειλόμενες συνδρομές και ιδιότητα τακτικού μέλους
  6. Συζήτηση – κατάθεση απόψεων από τα παρευρισκόμενα μέλη
  7. Υποδοχή νέων τακτικών μελών

Μετά από την παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του προγραμματισμού δράσεων 2023 από τον πρόεδρο του Ομίλου δρα Λεωνίδα Γαλάζη, η Γ.Σ. επικύρωσε την απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση 11 νέων τακτικών και 9 επίτιμων μελών του Ο.Λ.Κ. Ακολούθως εγκρίθηκαν από τη Γ.Σ. ο ταμειακός έλεγχος και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής. Η Γ.Σ. ολοκληρώθηκε με συζήτηση και κατάθεση απόψεων από τα μέλη και με υποδοχή των νέων μελών του Ομίλου.

Στις προγραμματισμένες για το 2023 δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνονται οι επιστημονικές ημερίδες «Το ποιητικό έργο του Κώστα Βασιλείου» και «Στράτης Μυριβήλης και Κύπρος» και οι λογοτεχνικοί διαγωνισμοί του Ο.Λ.Κ., που θα πραγματοποιηθούν με χορηγία του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Η παράδοση της πραγματοποίησης των επιστημονικών συνεδρίων του Ο.Λ.Κ. θα έχει συνέχεια, με την πραγματοποίηση του Δ΄ Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Βασίλης Μιχαηλίδης», το οποίο θα συνδιοργανωθεί από τον Όμιλο, τον Δήμο Λευκονοίκου και τον Δήμο Στροβόλου, που θα είναι και οι χορηγοί του Συνεδρίου.

Τέλος, από το 2023 ο Ο.Λ.Κ. εγκαινιάζει τον θεσμό του Παγκύπριου Μαθητικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, που θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

  ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ   23 Φεβρουαρίου 2023