ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ (18/2/2023)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής ανακοινώνει σε κάθε ενδιαφερόμενο και ενδιαφερόμενη ότι στις 18 Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η Δ΄ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου.

Όλα τα τακτικά μέλη, τα επίτιμα μέλη, καθώς και τα νέα μέλη του Ομίλου του Ο.Λ.Κ., καλούνται να παραστούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023, στις 4.00 μ.μ. Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, Κοραή 1, παρά το Παγκύπριο Γυμνάσιο, στη Λευκωσία.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:

 

  1. Έκθεση πεπραγμένων έτους 2022
  2. Προγραμματισμός δράσεων 2023
  3. Έγκριση νέων μελών (τακτικών και επίτιμων)
  4. Ταμειακός έλεγχος – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  5. Οφειλόμενες συνδρομές και ιδιότητα τακτικού μέλους
  6. Συζήτηση – κατάθεση απόψεων από τα παρευρισκόμενα μέλη
  7. Υποδοχή νέων τακτικών μελών

 

Με βάση του Άρθρο 17§2 του Καταστατικού του Ο.Λ.Κ., «μέλος του σωματείου δύναται να εγγράψει θέμα προς συζήτηση, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της».

Με βάση το ίδιο Καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους του έτους 2023. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και τα επίτιμα μέλη, τα οποία δεν υποχρεούνται σε καταβολή συνδρομής.

 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ