ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Ανακοινώνεται ότι κατά την περίοδο 2/12/22 – 31/01/23 τα τακτικά μέλη του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής θα πρέπει να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους για το έτος 2023.
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες:

Συνδρομή τακτικού μέλους ΟΛΚ 2023
Βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 του Καταστατικού του Oμίλου μας για τις υποχρεώσεις των μελών, θα πρέπει να διευθετηθεί η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής σας για το 2023: «Τα τακτικά μέλη του σωματείου υποχρεούνται να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, να δραστηριοποιούνται για την υλοποίηση των σκοπών και των επιδιώξεών του, να σέβονται και να τηρούν τους όρους του παρόντος Καταστατικού και να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις. Το δικαίωμα εγγραφής μέλους καθορίζεται σε 20 ευρώ. Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών καθορίζεται σε 20 ευρώ και καταβάλλεται πριν ή κατά την έναρξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του σωματείου. Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του τακτικού μέλους στη Γενική Συνέλευση. Τα ως άνω ποσά δύνανται να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης».
Tυχόν μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής μέλους συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας μέλους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Με βάση την ίδια νομοθεσία, κάθε έτος υποβάλλεται στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων επικαιροποιημένος κατάλογος μελών, μετά τη Γενική Συνέλευση. Υποβάλλεται επίσης αναλυτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του σωματείου, μεταξύ των οποίων ειδικά και τα έσοδα από τις συνδρομές και τις εγγραφές νέων μελών.

Η πληρωμή της συνδρομής τακτικού μέλους του Ο.Λ.Κ. μπορεί να γίνει από σήμερα μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023.

Αμέσως μετά τη διεξαγωγή της Δ΄ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ο.Λ.Κ. (που θα διεξαχθεί σε ημερομηνία που θα καθοριστεί σύντομα) θα υποβληθεί στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων το επικαιροποιημένο μητρώο μελών μαζί με την ταμειακή κατάσταση των συνδρομών 2023.

Τρόποι πληρωμής συνδρομής τακτικού μέλους:
1. Με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΛΚ:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ – Αρ. Λογαριασμού 357032419246
ΙΒΑΝ: CY72 0020 0195 0000 3570 3241 9246 [ΕΝΤ. ΜΟΡΦΗ] –
CY72002001950000357032419246 [ΗΛ. ΜΟΡΦΗ]
SWIFT (κωδικός BIC): BCYPCY2N
Στις λεπτομέρειες του εμβάσματος απαραίτητα να αναγράφονται:
α) Το ονοματεπώνυμό σας
β) Η φράση: «Ετήσια συνδρομή τακτικού μέλους ΟΛΚ 2023»
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πληρωμή της συνδρομής σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: olk@olk.com.cy
2. Με τη χρήση κάρτας revolut.
3. Πληρωμή μετρητοίς (Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλώ επικοινωνήστε: olk@olk.com.cy).

Σημειώνεται ότι, με βάση το Καταστατικό του Ο.Λ.Κ., τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται σε καταβολή της ετήσιας συνδρομής.