ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Γ΄ Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής (5 Φεβρουαρίου 2022)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής ανακοινώνει σε κάθε ενδιαφερόμενο και ενδιαφερόμενη ότι στις 5 Φεβρουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η Γ΄ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου, η οποία θα είναι και εκλογική, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ. για την τριετία 2022-2025.

Όλα τα τακτικά μέλη, τα επίτιμα μέλη, καθώς και τα νέα μέλη του Ομίλου του Ο.Λ.Κ., καλούνται να παραστούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022, στις 4.00 μ.μ. Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, Κοραή 1, παρά το Παγκύπριο Γυμνάσιο, στη Λευκωσία.

Θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση τα ισχύοντα μέτρα του Υπουργείου Υγείας για την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού. Κατά την είσοδο στη Γ.Σ. θα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση safe pass (πιστοποιητικό εμβολιασμού και αρνητική εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του covid-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός των 48 προηγούμενων ωρών). Η χρήση προστατευτικής μάσκας θα είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της Γ.Σ.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:

  1. Έκθεση πεπραγμένων έτους 2021
  2. Προγραμματισμός δράσεων 2022
  3. Έγκριση νέων μελών
  4. Ταμειακός έλεγχος
  5. Συζήτηση – κατάθεση απόψεων από τα παρευρισκόμενα μέλη
  6. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ. (2022-2025)

Με βάση του Άρθρο 17§2 του Καταστατικού του Ο.Λ.Κ., «μέλος του σωματείου δύναται να εγγράψει θέμα προς συζήτηση, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της».

Με βάση το ίδιο Καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους του έτους 2021. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και τα επίτιμα μέλη, τα οποία δεν υποχρεούνται σε καταβολή συνδρομής.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

15 Ιανουαρίου 2022