ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έκδοση του τεύχους 2 του περιοδικού “ΟΛΚή”, Ετήσιου Δελτίου του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής – Παράταση για υποβολή συνεργασιών

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης για το ως άνω θέμα, με ημερομηνία 16/07/21, ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής (Ο.Λ.Κ.) ανακοινώνει ότι έχει αποφασιστεί από το Δ.Σ. στην 26η Συνεδρία του όπως δοθεί παράταση για την υποβολή συνεργασιών από τα μέλη του Ομίλου (τακτικά και επίτιμα) για το 2ο τεύχος του περιοδικού ΟΛΚή.

Το Δελτίο του Ο.Λ.Κ. εκδίδεται μία φορά τον χρόνο και σε αυτό δημοσιεύονται κείμενα των μελών του Ομίλου (τακτικών και επίτιμων). Στην έκδοση περιλαμβάνονται κείμενα διάφορων ειδών (ποίηση, διήγημα, δοκίμιο, κριτική, μετάφραση κ.λπ.). Τα κείμενα πρέπει να είναι αδημοσίευτα, δηλαδή να μην έχουν προδημοσιευτεί είτε σε αυτοτελή έκδοση είτε στον περιοδικό ή ημερήσιο Τύπο ή σε ιστότοπο.

Κάθε μέλος του Ο.Λ.Κ. μπορεί να συμμετέχει στην έκδοση με ένα κείμενό του. Η μέγιστη έκταση των κειμένων έχει καθοριστεί ως ακολούθως: Ποίηση: 50 στίχοι, Διήγημα: 1000 λέξεις, Κριτική, Δοκίμιο, Μελέτη: 2000 λέξεις, Μετάφραση (όπως πιο πάνω, ανάλογα με το είδος). Τα κείμενα να αποστέλλονται στον Ο.Λ.Κ. σε αρχείο word (Γραμματοσειρά Times New Roman, Μέγεθος Γραμμάτων: 12, Διάστιχο: 1,5).

Με την παράταση που έχει δοθεί από το Δ.Σ., ως τελευταία ημερομηνία για την αποστολή των κειμένων ορίζεται η 31ή Ιανουαρίου 2022. Το δεύτερο τεύχος του Δελτίου του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής αναμένεται να κυκλοφορήσει την Άνοιξη του 2022.

Οι συνεργασίες να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής: olk@olk.com.cy

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ