ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έναρξη υποβολής συνεργασιών από τα μέλη του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής για το 2ο τεύχος του περιοδικού ΟΛΚή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής (Ο.Λ.Κ.) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής συνεργασιών από τα μέλη του Ομίλου (τακτικά και επίτιμα) για το 2ο τεύχος του περιοδικού ΟΛΚή.
Το Δελτίο του Ο.Λ.Κ. εκδίδεται μία φορά τον χρόνο και σε αυτό δημοσιεύονται κείμενα των μελών του Ομίλου (τακτικών και επίτιμων). Στην έκδοση περιλαμβάνονται κείμενα διάφορων ειδών (ποίηση, διήγημα, δοκίμιο, κριτική, μετάφραση κ.λπ.). Τα κείμενα πρέπει να είναι αδημοσίευτα, δηλαδή να μην έχουν προδημοσιευτεί είτε σε αυτοτελή έκδοση είτε στον περιοδικό ή ημερήσιο Τύπο ή σε ιστότοπο.
Κάθε μέλος του Ο.Λ.Κ. μπορεί να συμμετέχει στην έκδοση με ένα κείμενό του. Η μέγιστη έκταση των κειμένων έχει καθοριστεί ως ακολούθως: Ποίηση: 50 στίχοι, Διήγημα: 1000 λέξεις, Κριτική, Δοκίμιο, Μελέτη: 2000 λέξεις, Μετάφραση (όπως πιο πάνω, ανάλογα με το είδος). Τα κείμενα να αποστέλλονται στον Ο.Λ.Κ. σε αρχείο word (Γραμματοσειρά Times New Roman, Μέγεθος Γραμμάτων: 12, Διάστιχο: 1,5).
Ως τελευταία ημερομηνία για την αποστολή των κειμένων ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2021. Το δεύτερο τεύχος του Δελτίου του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής αναμένεται να κυκλοφορήσει την Άνοιξη του 2022.
Οι συνεργασίες να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής: olk@olk.com.cy

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ