ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τήρηση Υγειονομικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας για πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού στις εκδηλώσεις του Ο.Λ.Κ.

Ενημερώνεται το κοινό ότι στις εκδηλώσεις του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Διατάγματος του Υπ. Υγείας με ημερομηνία 30/06/21 για το ως άνω θέμα.
Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες/-ουσες στις εκδηλώσεις του ΟΛΚ προτρέπονται όπως εφαρμόζουν την κάτωθι πρόνοια του Διατάγματος:
Tα πρόσωπα ηλικίας 12 ετών και άνω κατέχουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.

Διάταγμα Υπ. Υγείας, 30/06/21