ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τελευταία υπενθύμιση για την παραχώρηση άδειας για τη συμπερίληψη ποιήματος στην Ποιητική Ανθολογία του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής “Διακόσια χρόνια κυπριακής ποίησης”

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής για το ίδιο θέμα (https://olk.com.cy/2021/03/23/anthologia_parach_adeias/):

1. Πληροφορούνται οι ποιητές/-τριες οι οποίοι/-ες δεν έχουν δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για συμπερίληψη ποιήματός τους στην Ανθολογία Διακόσια χρόνια κυπριακής ποίησης ότι η εν λόγω συγκατάθεση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανθολόγηση του ποιήματός τους που έχει επιλεγεί. Περαιτέρω πληροφορούνται ότι, ως εκ τούτου, αν δεν αποσταλεί εκ μέρους τους η γραπτή τους συγκατάθεση, το ποίημά τους δεν θα περιληφθεί στην Ανθολογία. Έχουν τη δυνατότητα για την αποστολή της συγκατάθεσής τους μέχρι την Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021.

2. Μέχρι την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία, οι ποιητές/-τριες και οι κληρονόμοι των πνευματικών δικαιωμάτων των ποιητών/-τριών που δεν βρίσκονται στη ζωή έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν στον Ο.Λ.Κ. τη γραπτή τους συγκατάθεση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση olk@olk.com.cy, με αντιγραφή και επικόλληση του κάτωθι κειμένου:

Παραχωρώ τη συγκατάθεσή μου στον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής να συμπεριληφθεί στην Ανθολογία Κυπριακής Ποίησης ένα ποίημά μου / ένα ποίημα του ποιητή/της ποιήτριας του οποίου/της οποίας κατέχω τα πνευματικά δικαιώματα (διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει) από το δημοσιευμένο σε αυτοτελή έκδοση ή στον περιοδικό και ημερήσιο Τύπο έργο μου/ έργο του ποιητή/της ποιήτριας του οποίου/της οποίας κατέχω τα πνευματικά δικαιώματα.
Με τη συγκατάθεση αυτή, νοείται ότι δεν απαιτώ οποιαδήποτε αμοιβή, ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης του ποιήματός μου/του ποιήματος για το οποίο κατέχω τα πνευματικά δικαιώματα, το οποίο θα ανθολογηθεί στην ως άνω έκδοση.

Ονοματεπώνυμο: ………………………………, Ημερομηνία: ………………………………..

Τελευταία ημέρα για την αποστολή του μηνύματος: Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

Δεν υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω παράταση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ