ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παραχώρηση άδειας για τη συμπερίληψη ποιήματος στην Ποιητική Ανθολογία του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής “Διακόσια χρόνια κυπριακής ποίησης”

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής για το ίδιο θέμα (https://olk.com.cy/2020/07/04/anakoinosi-paratasi-paraxorisis-adeias-gia-anthologia/):

1. Kαλούνται (α) οι ποιητές/-τριες και (β) οι κληρονόμοι των πνευματικών δικαιωμάτων των ποιητών/-τριών που δεν βρίσκονται στη ζωή, οι οποίοι/-ες δεν έχουν δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για συμπερίληψη ποιήματός τους στην Ανθολογία Διακόσια χρόνια κυπριακής ποίησης και δεν επιθυμούν να περιληφθεί στην Ανθολογία ποίημά τους / ποίημα του ποιητή/της ποιήτριας του οποίου/της οποίας κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα όπως μας ενημερώσουν σχετικά, με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση olk@olk.com.cy, μέχρι τις 10 Απριλίου 2021.

2. Μέχρι την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία, οι ποιητές/-τριες και οι κληρονόμοι των πνευματικών δικαιωμάτων των ποιητών/-τριών που δεν βρίσκονται στη ζωή έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν στον Ο.Λ.Κ. τη γραπτή τους συγκατάθεση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αντιγραφή και επικόλληση του κάτωθι κειμένου:

Παραχωρώ τη συγκατάθεσή μου στον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής να συμπεριληφθεί στην Ανθολογία Κυπριακής Ποίησης ένα ποίημά μου / ένα ποίημα του ποιητή/της ποιήτριας του οποίου/της οποίας κατέχω τα πνευματικά δικαιώματα (διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει) από το δημοσιευμένο σε αυτοτελή έκδοση ή στον περιοδικό και ημερήσιο Τύπο έργο μου/ έργο του ποιητή/της ποιήτριας του οποίου/της οποίας κατέχω τα πνευματικά δικαιώματα.

Με τη συγκατάθεση αυτή, νοείται ότι δεν απαιτώ οποιαδήποτε αμοιβή, ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης του ποιήματός μου/του ποιήματος για το οποίο κατέχω τα πνευματικά δικαιώματα, το οποίο θα ανθολογηθεί στην ως άνω έκδοση.

Ονοματεπώνυμο: ………………………………, Ημερομηνία: ………………………………..

Το ως άνω μήνυμα να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: olk@olk.com.cy

Τελευταία ημέρα για την αποστολή του μηνύματος: Σάββατο, 10 Απριλίου 2021

Δεν υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω παράταση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ