ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση: Δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση Ο.Λ.Κ. – 6 Φεβρουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ (6/2/2021)

                                                                                                 20 Ιανουαρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής ανακοινώνει σε κάθε ενδιαφερόμενο και ενδιαφερόμενη ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η Β΄ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου, μετά από την οποία θα ακολουθήσει η Τελετή Υποδοχής των νέων μελών του (επίτιμων και τακτικών).

Όλα τα τακτικά μέλη, τα επίτιμα μέλη, καθώς και τα νέα μέλη του Ομίλου του Ο.Λ.Κ., καλούνται να παραστούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021, στις 4.30 μ.μ. Λόγω των περιοριστικών μέτρων του Υπουργείου Υγείας για την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας το κορωνοϊού, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου. H πρόσβαση στον ψηφιακό τόπο της Γ. Σ. θα γίνει μέσω του συνδέσμου:

https://us02web.zoom.us/j/88534440893?pwd=SHRHREFvQjBZa1A4Qm85Y2FWd1dLdz09

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:

  1. Έκθεση πεπραγμένων έτους 2020
  2. Προγραμματισμός δράσεων 2021
  3. Έγκριση νέων μελών
  4. Ταμειακός έλεγχος
  5. Συζήτηση – κατάθεση απόψεων από τα παρευρισκόμενα μέλη

Με βάση του Άρθρο 17§2 του Καταστατικού του Ο.Λ.Κ., «μέλος του σωματείου δύναται να εγγράψει θέμα προς συζήτηση, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της».

Με βάση το ίδιο Καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους του έτους 2021. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και τα επίτιμα μέλη, τα οποία δεν υποχρεούνται σε καταβολή συνδρομής.  

ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσει η Τελετή Υποδοχής των νέων μελών του Ο.Λ.Κ. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ