ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπενθύμιση: Συνδρομές τακτικών μελών Ο.Λ.Κ. 2021

Βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 του Καταστατικού του Oμίλου μας για τις υποχρεώσεις των μελών, θα πρέπει να διευθετηθεί η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής σας για το 2021: «Τα τακτικά μέλη του σωματείου υποχρεούνται να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, να δραστηριοποιούνται για την υλοποίηση των σκοπών και των επιδιώξεών του, να σέβονται και να τηρούν τους όρους του παρόντος Καταστατικού και να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις. Το δικαίωμα εγγραφής μέλους καθορίζεται σε 20 ευρώ. Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών καθορίζεται σε 20 ευρώ και καταβάλλεται πριν ή κατά την έναρξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του σωματείου. Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του τακτικού μέλους στη Γενική Συνέλευση. Τα ως άνω ποσά δύνανται να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης». 

Tυχόν μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής μέλους συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας μέλους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Με βάση την ίδια νομοθεσία, κάθε έτος υποβάλλεται στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων επικαιροποιημένος κατάλογος μελών, μετά τη Γενική Συνέλευση.Η πληρωμή της συνδρομής των τακτικών μελών του Ο.Λ.Κ. μπορεί να γίνειμέχρι την 30ή Ιανουαρίου 2021. Αμέσως μετά τη διεξαγωγή της Β΄ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ο.Λ.Κ. θα υποβληθεί στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων το μητρώο μελών μαζί με την ταμειακή κατάσταση συνδρομών 2021.  

Τρόποι πληρωμής συνδρομής τακτικού μέλους:

  1. Με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΛΚ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ – Αρ. Λογαριασμού 357032419246

ΙΒΑΝ: CY72 0020 0195 0000 3570 3241 9246 [ΕΝΤ. ΜΟΡΦΗ]

CY72002001950000357032419246 [ΗΛ. ΜΟΡΦΗ]

SWIFT: (κωδικός BIC): BCYPCY2Ν

Στις λεπτομέρειες του εμβάσματος απαραίτητα να αναγράφονται:α) Το ονοματεπώνυμό σας, β) Η φράση: «Ετήσια συνδρομή τακτικού μέλους ΟΛΚ 2021».

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πληρωμή της συνδρομής σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: olk@olk.com.cy

  1. Πληρωμή μετρητοίς (Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλώ επικοινωνήστε: 99762886).         
  2. Με τραπεζική επιταγή στο όνομα: ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Σημειώνεται ότι, με βάση το Καταστατικό του Ο.Λ.Κ., τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται σε καταβολή της ετήσιας συνδρομής.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

12/12/2020