ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση για συμμετοχή και υποβολή ενδιαφέροντος για το Β’ Επιστημονικό Συνέδριο του Ο.Λ.Κ.

Πρόσκληση για συμμετοχή και υποβολή ενδιαφέροντος

19/11/20

Β΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ

Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής προγραμματίζει τη διοργάνωση διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με θέμα «Απ’ των Κυθήρων τα νερά κι απ’ τους αφρούς της Κύπρος»: Κωστής Παλαμάς και κυπριακά γράμματα. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία το Φθινόπωρο του 2021.

Σημειώνονται πιο κάτω ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

🞠 Πώς δεξιώθηκε τον Παλαμά η κυπριακή λογοτεχνική (φιλολογική και πανεπιστημιακή) κριτική.

🞠 Η παρουσία του Παλαμά στον κυπριακό Τύπο (εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά).

🞠 Το διακειμενικό φάσμα ανάμεσα στον Παλαμά και στους κύπριους λογοτέχνες.

🞠 Οι παλαμικές γιορτές στην Κύπρο.   

🞠 Η παρουσία του Παλαμά (α) στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα και (β) στις «Ιστορίες» της κυπριακής λογοτεχνίας.

🞠 Κύπριοι υμνητές και επικριτές του έργου του Παλαμά.

🞠Η συμμετοχή κύπριων λογίων στον διάλογο γύρω από την ποίηση των Καβάφη και Παλαμά. 

🞠Ο Παλαμάς στον πολιτικό και δημοσιογραφικό λόγο της Κύπρου.

🞠 Η παρουσία του Κωστή Παλαμά σε αναρτήσεις Κυπρίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Προσκαλούνται οι νεοελληνιστές, οι μελετητές του έργου του Κ. Παλαμά, οι κριτικοί λογοτεχνίας και άλλοι συγγραφείς να συμμετάσχουν στο συνέδριό μας με πρωτότυπη επιστημονική ανακοίνωσή τους σε θέμα που θα εμπίπτει στις παραπάνω θεματικές περιοχές ή σε άλλη, συναφή με το γενικό θέμα του συνεδρίου, θεματική περιοχή. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Η προθεσμία για την προκαταρκτική δήλωση ενδιαφέροντος λήγει την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020. Μαζί με την προκαταρκτική δήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε να αποσταλούν στο μέιλ του Ο.Λ.Κ. (olk@olk.com.cy): (α) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα και (β) Η θεματική ενότητα και ο προκαταρκτικός τίτλος της Ανακοίνωσης.

Θα ακολουθήσει άλλη λεπτομερής ανακοίνωση για τις επόμενες οργανωτικές διαδικασίες του συνεδρίου.

* «Απ’ των Κυθήρων τα νερά κι απ’ τους αφρούς της Κύπρος» (Κωστής Παλαμάς, «Η ξενιτεμένη», στ. 25).

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ