ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση του Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου του Ο.Λ.Κ. «Καβάφης και Κύπρος»

-Εκτιμώντας το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για παρακολούθηση του Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου “Καβάφης και Κύπρος”,
-Συμμορφούμενοι με τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας που διέπουν τη διεξαγωγή των συνεδρίων,
-Υιοθετώντας ως κριτήριο προτεραιότητας για την επιλογή των ατόμων που θα παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία το συνέδριο την ημερομηνία υποβολής εκ μέρους τους της δήλωσης συμμετοχής:
Αποφασίσαμε να προσφέρουμε τόσο στους πολυπληθείς φιλολόγους και άλλους που υπέβαλαν δήλωση συμμετοχής όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το συνέδριό μας μέσω διαδικτύου.
Για την παρακολούθηση του συνεδρίου πατήστε εδώ.
 
Ο σύνδεσμος θα σας οδηγήσει στο YouTube.
Σε περίπτωση που δεν θα αρχίσει άμεσα η μετάδοση, επιλέγετε το video, ώστε να αρχίσει η μετάδοση.
Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε μόνο γραπτές ερωτήσεις προς τους συνέδρους (επιλέγοντας το chat).
Οι ερωτήσεις θα διαβιβάζονται στους προέδρους των συνεδριών και θα δίνονται απαντήσεις.
Μπορείτε να ενημερώσετε και γνωστούς σας εντός και εκτός Κύπρου για τη δυνατότητα παρακολούθησης του συνεδρίου με τον πιο πάνω τρόπο, καθότι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ατόμων που μπορούν να παρακολουθήσουν.
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Α΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ “ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ”