ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

O Ο.Λ.Κ. τακτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συγγραφέων (EWC)

12 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής τακτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συγγραφέων (EWC) 

Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής (Ο.Λ.Κ.) ανακοινώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συγγραφέων (EWC), που συνήλθε σε Γενική Συνέλευση, μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020, ενέκρινε την ένταξη του Ομίλου ως τακτικού μέλους του.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συγγραφέων είναι ενταγμένες 44 εταιρείες λογοτεχνών από διάφορες χώρες της Ευρώπης (βλ. http://europeanwriterscouncil.eu/members/)

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ