ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Γενική Συνέλευση Ο.Λ.Κ. – 25 Ιανουαρίου 2020

10 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΣ
Μέλη του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Αγαπητά μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής καλεί τα μέλη του Ο.Λ.Κ. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην Κοπή της Βασιλόπιτας και στην Τελετή Υποδοχής των Νέων Μελών του:

A. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Βάσει του άρθρου 17 παρ. 1 του Καταστατικού του ομίλου μας, «Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Τη Συνέλευση αποτελούν τα τακτικά μέλη του σωματείου», καλούμε όλα τα μέλη μας να παραστούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020, στις 4.30 μ.μ., στον Πολυχώρο Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 79Α, 2059 Στρόβολος, Λευκωσία (παρά την εκκλησία Παναγίας Χρυσελεούσας).
Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:
1. Έκθεση πεπραγμένων έτους 2019
2. Προγραμματισμός δράσεων 2020
3. Έγκριση νέων μελών
4. Ταμειακός έλεγχος
5. Συζήτηση – κατάθεση απόψεων από τα παρευρισκόμενα μέλη

Με βάση του Άρθρο 17§2 «μέλος του σωματείου δύναται να εγγράψει θέμα προς συζήτηση, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της».

Με βάση το Άρθρο 17§5, «είναι επιτρεπτή η συμμετοχή μελών στη Γενική Συνέλευση και στη ψηφοφορία που διεξάγεται σε αυτή, μέσω τηλεδιάσκεψης, εάν διαμένουν σε απόσταση πέραν των 100 χιλιομέτρων από τον χώρο πραγματοποίησής της και εφόσον έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους. Σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου». Εάν μέλη μας, που πληρούν τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο Άρθρο 17§5, προτίθενται να λάβουν μέρος στη Γ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης, παρακαλούνται να ενημερώσουν το ΔΣ μέχρι τις 20/01/20, για την εξασφάλιση της αναγκαίας τεχνολογικής υποδομής.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσει γύρω στις 6.00 μ.μ., μικρή εκδήλωση με κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας και δυνατότητα ανάγνωσης από τα νέα μας μέλη (δηλαδή όσους και όσες εγκρίθηκαν από τον Σεπτέμβριο 2019 έως τον Ιανουάριο 2020) λογοτεχνικών κειμένων (ποιητικών ή πεζών) μικρής έκτασης και διάρκειας 3 λεπτών για κάθε νέο μέλος. Παρακαλούμε όσα από τα νέα μέλη μας ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή, να μας ενημερώσουν ως τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: olk@olk.com.cy


B. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 του Καταστατικού του Oμίλου μας για τις υποχρεώσεις των μελών, θα πρέπει να διευθετηθεί η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής για το 2020: «Τα τακτικά μέλη του σωματείου υποχρεούνται να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, να δραστηριοποιούνται για την υλοποίηση των σκοπών και των επιδιώξεών του, να σέβονται και να τηρούν τους όρους του παρόντος Καταστατικού και να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις. Το δικαίωμα εγγραφής μέλους καθορίζεται σε 20 ευρώ. Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών καθορίζεται σε 20 ευρώ και καταβάλλεται πριν ή κατά την έναρξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του σωματείου. Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του τακτικού μέλους στη Γενική Συνέλευση. Τα ως άνω ποσά δύνανται να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης». Tυχόν μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής μέλους συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας μέλους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Με βάση την ίδια νομοθεσία, κάθε έτος υποβάλλεται στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων επικαιροποιημένος κατάλογος μελών, μετά τη Γενική Συνέλευση.


Τρόποι πληρωμής συνδρομής τακτικού μέλους:
     1. Με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΛΚ:
     ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ – Αρ. Λογαριασμού 357032419246
     ΙΒΑΝ: CY72 0020 0195 0000 3570 3241 9246 [ΕΝΤ. ΜΟΡΦΗ] –
     CY72002001950000357032419246 [ΗΛ. ΜΟΡΦΗ]
     SWIFT (κωδικός BIC): BCYPCY2N
     Στις λεπτομέρειες του εμβάσματος απαραίτητα να αναγράφονται:
     α) Το ονοματεπώνυμό σας
     β) Η φράση: «Ετήσια συνδρομή τακτικού μέλους ΟΛΚ 2020»
     Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πληρωμή της συνδρομής σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: olk@olk.com.cy
     2. Πληρωμή μετρητοίς την ημέρα της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.


ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

10 Ιανουαρίου 2020