ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022)

 

Πρόεδρος: Λεωνίδας Γαλάζης

Αντιπρόεδρος: Κυριάκος Ιωάννου

Γραμματέας: Θεοφορία Κινικλή

Ταμίας: Ηλιάδα Αδάμου

Μέλος (Υπεύθυνος Ιστότοπου): Ανδρέας Πάμπουκκας

Μέλος (Κοσμήτορας): Νάτια Αναξαγόρου

Μέλος (Βοηθός Ταμίας): Αντρέας Τίφας

Μέλος (Υπεύθυνος Τύπου και Κοινωνικών Δικτύων): Απόστολος Κουρουπάκης